Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych

fundacja ekonomistów środowiskaDo najważniejszych celów działalności Fundacji Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych należy upowszechnianie wiedzy z zakresu problematyki ekologiczno-ekonomicznej, rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami zajmującymi się problematyką ekonomiczno-ekologiczną oraz skupianie wokół idei Fundacji naukowców, dydaktyków oraz działaczy gospodarczych i społecznych. Fundacja wydaje czasopismo „Ekonomia i Środowisko” prowadzi badania z dziedziny ekonomii, ekologii i ochrony środowiska, a także organizuje konferencje, sympozja i inne wydarzenia związane z tą tematyką. www.fe.org.pl

Zobacz też

  • Fundacja Biblioteka Ekologiczna

    Fundacja Biblioteka Ekologiczna zajmuje się zbieraniem czasopism i książek z zakresu dotyczącego przyrody i środowiska. Cały księgozbiór przekazuje bezpłatnie do Poznańskiego Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej. Ponadto, Fundacja Biblioteka Ekologiczna organizuje wystawy poświęcone problematyce ochrony środowiska, które odwiedzane są m. in. przez uczniów szkół. Zorganizowała także Przyrodnicze Laboratorium Interaktywne skierowane do młodzieży szkolnej, mające na […]

  • Ziemia i My – Centrum Edukacji Ekologicznej

    Centrum Edukacji Ekologicznej Ziemia i My mieści się w Dąbrowie Górniczej. Prowadziło między innymi warsztaty dla nauczycieli na temat zrównoważonego rozwoju oraz kampanię z zakresu edukacji globalnej „Środowisko, ja i Ty”. Centrum organizowało także konkurs poetycki dla uczniów szkół pod tytułem „Jak ochronić świat” oraz konkurs na scenariusz lekcji dotyczącej zrównoważonego rozwoju. Do projektów zrealizowanych […]

  • Stowarzyszenie Ekologiczne „Eko-Unia”

    Stowarzyszenie Ekologiczne „Eko-Unia” z siedzibą we Wrocławiu to organizacja, która wspiera i koordynuje inicjatywy obywatelskie zmierzające do realizacji zasady zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju). Wspiera akcje skierowane m. in. na walkę z zanieczyszczeniem powietrza i na ochronę klimatu. Chroni również przyrodę, m. in. poprzez akcję „Trwałe zachowanie siedlisk i motyli w sieci Natura 2000 w Południowo Zachodniej […]