Fundacja „Daj szansę”

fundacja daj szanseFundacja „Daj szansę” ze Skarżyska-Kamiennej pomaga niezamożnej młodzieży z terenu powiatu skarżyskiego, szczególnie uzdolnionej i osiągającej znaczące sukcesy w dziedzinach: naukowej, artystycznej, literackiej, sportowej. Przyznaje stypendia i nagrody za osiągnięcia, finansuje lub współfinansuje udziału młodzieży w obozach naukowych, warsztatach mistrzowskich, studiach podyplomowych oraz współfinansuje udziału w konkursach i festiwalach w kraju i za granicą. Zajmuje się też organizacją koncertów charytatywnych, wystaw, aukcji i  konkursów dla młodzieży oraz finansuje debiuty literackich laureatów konkursów. daj-szanse.eu

Zobacz też

  • Fundacja Dziecięca Fantazja

    Fundacja Dziecięca Fantazja jest organizacją non-profit. Działamy od 2003 r. Naszym jedynym celem jest wniesienie nieco radości w życie nieuleczalnie, ciężko i przewlekle chorych dzieci. Nasi podopieczni walczą m.in. z nowotworami, wadami serca, MPD, zanikiem mięśni, mukowiscydozą i innymi chorobami genetycznymi. Żeby je choć odrobinę rozweselić spełniamy ich pragnienia. Chore dzieci mają marzenia, ale w […]

  • Fundacja Grupy PKP

    Fundacja Grupy PKP działa od 2013 roku, mając za główny cel aktywność społecznie użyteczną i dobroczynną. Misja, jaka przyświeca Fundacji, to pogłębianie wiedzy i świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z transportu kolejowego, promowanie nowych technologii i innowacji dla kolejnictwa, ochrona dóbr kolejowych o wartości historycznej i artystycznej, a także wspieranie środowisk związanych z koleją. Przez […]

  • Fundacja Przyjaciół

    Fundacja Przyjaciół (wówczas fundacja „Przyjaciele Szpitala Dziecięcego przy Litewskiej”) powstała w 1993 dzięki wsparciu USAID. To jedna z pierwszych organizacji pozarządowych w Polsce. Misją fundacji „Przyjaciele Szpitali Dziecięcych w Warszawie” jest zapewnienie dzieciom najlepszej opieki medycznej w Warszawie. Realizujemy ją poprzez zakup najnowszego sprzętu medycznego i remonty oddziałów. W ciągu ostatnich 24 lat przekazaliśmy ponad […]