Federacja Stowarzyszeń „Amazonki”

amazonkiJuż w 1993 roku powstała Federacja Polskich Klubów Kobiet po Mastektomii „Amazonki”, obecnie zwana Federacją Stowarzyszeń „Amazonki”. Organizacja jest twórcą wielu kampanii społecznych, m.in. kampanii Poszerzany Heryzonty, w ramach której organizuje warsztaty na temat zaawansowanego raka piersi oraz kampanii Zdrowy Nawyk – Zdrowe Piersi, która ma na celu podnoszenie świadomości kobiet na temat raka piersi i jego profilaktyki. Wspólnie z Fundacją Wygrajmy Zdrowie realizuje także projekt „Społeczny monitoring wdrażania i realizacji Pakietu Onkologicznego”. Federacja Stowarzyszeń „Amazonki” jest także wydawcą biuletynu środowiska Polskich Amazonek „Nasze Życie” oraz poradników dla kobiet z rakiem piersi. www.amazonkifederacja.pl

Zobacz też

  • Alivia – Fundacja Onkologiczna

    Alivia – Fundacja Onkologiczna zajmuje się pomocą osobom chorym na nowotwory. Wsparcie w szczególności polega na pomocy w zbiórce środków finansowych na leki, nierefundowane przez NFZ, ale również na działaniach informacyjnych i rzeczniczych. Komu pomaga Alivia? Co roku 150 tysięcy osób słyszy diagnozę raka. Również osób młodych. Nie wszyscy mają szczęście pokonać nowotwór dzięki terapii finansowanej z […]

  • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom po Leczeniu Onkologicznym

    Stowarzyszenie zrzesza rodziców i dzieci, które przeszły leczenie onkologiczne. Nasi podopieczni to dzieci, które były leczone z powodu nowotworów, głównie mózgu i rdzenia kręgowego. Wszyscy nasi podopieczni to osoby więcej lub mniej uszkodzone w wyniku ciężkiej choroby i leczenia. To osoby poruszające się na wózkach, z niedowładami, z padaczką itp. uszkodzeniami. Nasze Stowarzyszenie opiekuje się […]

  • Stowarzyszenie „Rzeszowski Klub Amazonka”

    Rzeszowski Klub Amazonka to stowarzyszenie zrzeszające kobiety po mastektomii. Jego członkami jest około 100 kobiet z Rzeszowa i okolic. Dwa razy w miesiący spotykają się, aby dawać sobie wzajemnie wsparcie psychiczne. W 2014 roku Stowarzyszenie prowadziło również projekt „Góry są dla każdego”, w ramach którego prowadziło zajęcia rekreacyjne i integracyjne, a także rehabilitację i spotkania […]