Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

dom współpracy polsko-niemieckiejDom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach działa na rzecz szeroko pojętego dialogu polsko-niemieckiego. Realizował między innymi projekt „Kuźnia Młodych Liderów” skierowany do młodzieży mniejszości niemieckiej z województwa opolskiego i śląskiego oraz Polsko-Niemiecką Akademię Dziennikarstwa. Prowadzi również kampanię „Bilingua – łatwiej z niemieckim” mającą zachęcić mniejszość niemiecką do nauki obu języków – polskiego i niemieckiego. www.haus.pl

Zobacz też

  • Polska Fundacja im. Roberta Schumana

    Misją Fundacji im. Roberta Schumana jest motywowanie Europejczyków do aktywności obywatelskiej oraz promowanie integracji europejskiej i wartości na jakich się ona opiera. Fundacja prowadzi trzy programy: Program europejski, którego celem jest poszerzenie wiedzy mieszkańców Unii Europejskiej na tematy europejskie, Program obywatelski, który zachęca obywateli do aktywnego udziału w społeczeństwie obywatelskim i włączenia się w życie publiczne oraz Program […]

  • Stowarzyszenie „Jeden Świat”

    Stowarzyszenie „Jeden Świat” ma siedzibę w Poznaniu i działa od 1994 roku. Jego misja to promowanie idei pokoju oraz porozumienia między ludźmi. Stowarzyszenie realizuje swoją misją poprzez wolontariat (międzynarodowy krótkotrwały, tzw. workcampy a także długoterminowe), programy edukacji globalnej, a także warsztaty, szkolenia, pokazy filmów, widowiska narracyjno-muzyczne i inne działania kulturalne. „Jeden Świat” to polski oddział […]