Centrum Edukacji i Wsparcia „Res-Gest”

centrum edukacji i wsparcia res-gestCentrum Edukacji i Wsparcia „Res-Gest” działa na terenie województwa podkarpackiego i pomaga osobom niesłyszącym oraz słabosłyszącym. W ramach organizacji działa Rzeszowski Klub Sportowy Res-Gest, którego zawodnicy występują na Mistrzostwach Polski Niesłyszących w siatkówce, piłce nożnej i koszykówce. „Res-Gest” prowadzi również projekty mające na celu aktywizację osób głuchych i pomoc w codziennym życiu. W 2015 roku działa m.in. projekt Głusi Zakładają NGO, który pomaga osobom niesłyszącym w założeniu i prowadzeniu organizacji pozarządowej. Ruszył również projekt Głusi na Wybory, w ramach którego w telewizji internetowej na portalu glusitv.pl wyjaśniane są zasady głosowania, sposób wyboru kandydata, partii, prezentowane są programy wyborcze, i debaty, a wszystko w Polskim Języku Migowym. Centrum Edukacji i Wsparcia „Res-Gest” pomaga również w zdobciu pracy w ramach projektu „Pierwszy krok do zatrudnienia – Integracja społeczno-zawodowa niesłyszących i słabosłyszących”. www.resgest.pl

Zobacz też

  • Fundacja Grupy PKP

    Fundacja Grupy PKP działa od 2013 roku, mając za główny cel aktywność społecznie użyteczną i dobroczynną. Misja, jaka przyświeca Fundacji, to pogłębianie wiedzy i świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z transportu kolejowego, promowanie nowych technologii i innowacji dla kolejnictwa, ochrona dóbr kolejowych o wartości historycznej i artystycznej, a także wspieranie środowisk związanych z koleją. Przez […]

  • Fundacja Pociechom

    Fundacja Pociechom istnieje od 1997 r. działając na rzecz rozwoju kondycji psychofizycznej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Fundacja prowadzi na szeroką skalę hipoterapię (terapię z końmi), a także inne formy terapii: Integrację Sensoryczną, Metodę Dobrego Startu, Biofeedback oraz logopedię. Promuje również profilaktykę zdrowia poprzez organizację zajęć ruchowych i aktywności ekologicznych dla najmłodszych. Fundacja Pociechom dziękuje […]

  • Fundacja Legii

    Fundacja Legii to organizacja prorodzinna. Tworzy i wspiera inicjatywy mające za cel polepszenie warunków rozwoju potrzebujących rodzin z całej Polski, między innymi w zakresie zdrowia, edukacji, kultury oraz sportu. Zależy jej na niwelowaniu barier do dobrego, godnego życia. Fundacja Legii zajmuje się między innymi: aktywizacją fizyczną i społeczną poprzez sport, wyrównywaniem szans dzieciom i rodzinom […]