1 procent podatku w innych krajach

mapa świataPolska nie jest jedynym krajem, który daje podatnikom możliwość samodzielnego rozdysponowania części należnego podatku. Podobne mechanizmy występują też w niektórych innych państwach.

Pierwsze państwa, w których wprowadzono taką możliwość to Włochy i Hiszpania. Możliwość przekazania części podatku na samodzielnie wybrany cel została tam wprowadzona po II wojnie światowej, jednak dotyczyła tylko funduszy przekazywanych na rzecz Kościoła.

Mechanizm bardziej podobny do występującego w Polsce odpisu 1% podatku jest obecny na Węgrzech i na Słowacji.

1 procent podatku na Węgrzech

W 1996 roku uchwalono na Węgrzech ustawę „o wykorzystaniu określonej części podatku dochodowego od osób fizycznych”. Zgodnie z tą ustawą podatnik ma możliwość przekazania 1% swojego podatku na rzecz
Kościoła, stowarzyszeń i fundacji (działających co najmniej 2 lata), fundacji publicznych lub instytucji publicznych (takich jak opery, muzea czy biblioteki).

Podmioty, którym można przekazać 1% podatku nie muszą posiadać specjalnego statusu „organizacji pożytku publicznego”, jednak muszą spełniać następujące wymagania:

 • prowadzenie działań na rzecz społeczeństwa węgierskiego,
 • brak długów publicznych,
 • publikacja rozliczeń (w lokalnych mediach, Internecie, ulotkach).

Duże zainteresowanie przekazywaniem 1% podatku przez podatników na Węgrzech, skłoniło władze do powołania Obywatelskiego Funduszu Węgierskięgo. Instytucja powstała w 2003 roku, a jej celem jest propagowanie idei 1% podatku oraz wsparcie podmiotów w skutecznym pozyskiwaniu 1%. Każdego roku
rząd węgierski przekazuje z budżetu państwa do Funduszu równowartość sumy, którą podatnicy przekazali na
rzecz organizacji.

2 procent podatku na Słowacji

Na Słowacji możliwość przekazania 1% podatku została wprowadzona w styczniu 2001 roku, a od 2004 roku możliwe jest przekazywanie na wybrany cel 2% podatku (jednocześnie zlikwidowano jednak ulgi podatkowe, które przysługiwały organizacjom).

2% podatku można przekazywać na rzecz organizacji pozarządowych, organizacji kościelnych oraz stowarzyszeń religijnych. Organizacje, aby zbierać środki z odpisu podatku muszą prowadzić działalność co najmniej rok i nie mogą mieć zaległości podatkowych. Jeśli kwota przekazana przez podatników przekroczy ustaloną przepisami kwotę, organizacja ma obowiązek sporządzić sprawozdanie finansowe z wykorzystania środków.

Źródło: Tylko jeden, a procentuje. Raport na temat mechanizmu 1% podatku dochodowego. Instytut Spraw Obywatelskich, Łódź 2015 r.

Zobacz też

 • 1% podatku za 2015 – mamy kolejny rekord!

  statystyki wykresOd wielu już lat rośnie kwota przekazywana przez podatników organizacjom pozarządowym w ramach 1% podatku dochodowego. W 2016 roku mamy kolejny rekord. Z rozliczenia za 2015 rok do organizacji pożytku publicznego trafiło 617,5 mlz ł!

 • Jeden procent za 2014 rok – kolejne rekordy

  liczba podatników któzy przekazali 1% w poszczególnych latachMinisterstwo Finansów opublikowało już statystyki jednego procenta podatku za 2014 rok. Cieszy nas, że padły kolejne rekordy, m.in. w kwocie przekazanej organizacjom pożytku publicznego z jednego procenta oraz w liczbie podatników, którzy przekazali swój 1% organizacji pożytku publicznego zamiast skarbowi państwa. 

 • Jeden procent podatku – statystyki

  Ile przekazano do OPP w ramach jednego procenta? Ilu podatników przekazało swój 1% i komu? Które organizacje otrzymały największą kwotę z jednego procenta? Na te i inne pytania dotyczące statystyk jednego procenta znajdziesz odpowiedź w naszym artykule.