1 procent – kto może przekazać?

Podatnik

Podatnikiem jest każda osoba fizyczna lub prawna oraz jednostka organizacyjna, która nie ma osobowości prawnej. Zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy, podatnik podlega obowiązkowi podatkowemu, z którym wiąże się konieczność składania rozliczenia PIT w urzędzie skarbowym. Terminowe składanie deklaracji podatkowych ma celu wykazanie źródeł przychodu w ciągu roku rozliczeniowego. We właściwym dla danego podatnika formularzu PIT winny zostać wskazane do opodatkowania dochody, przy czym zgodnie z prawem, 1 procent podatku od dochodów może zostać przekazany dowolnej OPP.

Kto może przekazać 1 procent podatku

Każdy podatnik rozliczający przychody podlegające opodatkowaniu ma prawo przekazać 1 procent podatku dla wybranej organizacji pożytku publicznego. Wyjątek stanowią podatki pochodzące od przychodów zwolnionych z opodatkowania. Warunkiem niezbędnym, by móc przekazać 1 procent podatku, jest złożenie prawidłowo wypełnionej deklaracji PIT w terminie wskazanym obowiązującymi przepisami – do 31 stycznia zryczałtowany podatek od przychodów i do 30 kwietnia podatek dochodowy osób fizycznych.

Prawo to przysługuje więc:

 • podatnikom rozliczającym podatek od osób fizycznych;
 • podatnikom rozliczającym zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych;
 • podatnikom objętym podatkiem liniowym;
 • podatnikom rozliczającym dochody, których źródłem są sprzedane papiery wartościowe bądź nieruchomość.

Podatnik może przekazać 1 procent podatku jednej organizacji. Jeśli jednak podatnik składa więcej niż jedną deklarację, co związane jest z różnymi źródłami przychodów, wówczas w każdym zeznaniu może przekazać 1 procent podatku innej organizacji.

Warto wiedzieć: Dane wpisane w formularzu PIT dotyczące OPP muszą być poprawne, tylko wówczas kwota równa 1 procentowi podatku zostanie przekazana na wskazany cel. Jeśli w deklaracji wystąpią nieścisłości pomiędzy nazwą OPP a numerem KRS, podatnik będzie musiał stawić się w urzędzie skarbowym w celu wyjaśnień i korekty.

Zobacz też

 • 1% podatku za 2015 – mamy kolejny rekord!

  statystyki wykresOd wielu już lat rośnie kwota przekazywana przez podatników organizacjom pozarządowym w ramach 1% podatku dochodowego. W 2016 roku mamy kolejny rekord. Z rozliczenia za 2015 rok do organizacji pożytku publicznego trafiło 617,5 mlz ł!

 • 1 procent podatku w innych krajach

  mapa świataPolska nie jest jedynym krajem, który daje podatnikom możliwość samodzielnego rozdysponowania części należnego podatku. Podobne mechanizmy występują też w niektórych innych państwach. Pierwsze państwa, w których wprowadzono taką możliwość to Włochy i Hiszpania. Możliwość przekazania części podatku na samodzielnie wybrany cel została tam wprowadzona po II wojnie światowej, jednak dotyczyła tylko funduszy przekazywanych na rzecz Kościoła. Mechanizm bardziej podobny do występującego w Polsce odpisu 1% podatku jest obecny na Węgrzech i na Słowacji.

 • Jeden procent za 2014 rok – kolejne rekordy

  liczba podatników któzy przekazali 1% w poszczególnych latachMinisterstwo Finansów opublikowało już statystyki jednego procenta podatku za 2014 rok. Cieszy nas, że padły kolejne rekordy, m.in. w kwocie przekazanej organizacjom pożytku publicznego z jednego procenta oraz w liczbie podatników, którzy przekazali swój 1% organizacji pożytku publicznego zamiast skarbowi państwa.